Gailearaí

Cliceáil ar íomhá ar bith chun taispeántas sleamhnán a oscailt.

Pictiúir den taobh amuigh den Teach agus de na Gairdíní

 

Pictiúir den taobh istigh den Teach agus den Ghailearaí

 

Imeachtaí

BE(LONGING): Selena Mowat i nGailearaí Gléibe

31 Bealtaine – 1 Iúil 2014

Ba é seo an chéad seó mór don ealaíontóir Albanach, Selena Mowat, atá lonnaithe i nDún na nGall. Ba í Mowat a bhuaigh Gradam Ealaíontóir Portráide na Bliana (Éire) de chuid Sky in 2013, agus is céimí Ealaíne agus Deartha í de chuid Ollscoil Dhùn Dé. Bhailigh an bailiúchán seo tríocha portráid agus fiche tírdhreach.

Mura luaitear a mhalairt, is le hOifig na nOibreacha Poiblí an cóipcheart. Más mian leat aon cheann de na híomhánna seo a úsáid, téigh i dteagmháil linn.