Teagmháil

Bí i dteagmháil linn le do chuid ceisteanna nó moltaí trí cheann ar bith de na bealaí thíos. Táimid ag súil le cloisteáil uait.

Teach agus Gailearaí Gléibe, Mín an Lábáin, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, Éire

+353 74 9137071

glebegallery@opw.ie

Teach agus Gailearaí Gléibe

Glebe House and Gallery

Tá lánfháilte romhat teacht chugainn tú féin chomh maith!

Faigh tuilleadh eolais faoi uaireanta oscailte, áiseanna, agus eolas ábhartha eile.