Pleanáil Cuairt

Uaireanta Oscailte

Dátaí oscailte le haghaidh 2020

An 11 go dtí an 19 Aibreán (Gailearaí amháin).

An 24 Bealtaine go dtí an 1 Deireadh Fómhair.

Bíonn an teach agus an gailearaí ar oscailt ó 11am go dtí 6.30pm ar na dátaí sin. Bíonn siad dúnta ar an Aoine i mí an Mheithimh agus i mí Mheán Fómhair.

Cuirtear tús leis an turas deireanach uair an chloig sula ndúntar an teach agus an gailearaí.

Suíomh

Tá Teach Gléibe lonnaithe 18 gciliméadar ó Leitir Ceanainn ar an R251.

Taisteal

Tá páirceáil ar fáil saor an aisce ar an láthair do charranna agus do bhusanna.

Teach agus Gailearaí Gléibe

Teach agus Gailearaí Gléibe

Tarraing an fhíor bhuí go dtí an pionna dearg chun féachaint ar an suíomh ag leibhéal radhairc sráide.

Áiseanna

Bíonn Caifé oscailte le linn an tsamhraidh, ina mbíonn deochanna teo agus lónta éadroma.

Ní féidir le cuairteoir faoi mhíchumas cuairt a thabhairt ach ar urlár na talún sa ghailearaí.

Turais

Ní féidir dul isteach sa teach ach ar thuras treoraithe. Bíonn siad seo ar fáil ar feadh an lae uile, agus 15 dhuine ar a mhéad a bhíonn ar gach turas.

Cuairt

Uair an chloig an meánfhad a mhaireann cuairt ar Theach agus ar Ghailearaí Gléibe. Maireann na turais threoraithe thart ar 45 nóiméad.

Grianghraif / Físeáin

Tá cosc ar ghrianghraif agus ar fhíseáin a thógáil.

Cead Isteach

Tá saorchead isteach chuig an ngailearaí.

Cosnaíonn ticéid don teach (a áiríonn turas treoraithe): €4 (duine fásta), €3 (duine scothaosta/ráta grúpa), €2 (páiste/mac léinn), €10 (teaghlach).

Ní féidir dul isteach sa teach ach ar thuras treoraithe.

Bíonn saorchead isteach ag daoine a bhfuil Cárta Oidhreachta acu. Bíonn saorchead isteach ag gach duine ar an gcéad Chéadaoin de gach mí. Bíonn saorchead isteach ag grúpaí scoile freisin.

Sa Cheantar Freisin

Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Fad slí: 8.8km.

Ar cheann de shé pháirc náisiúnta na hÉireann, tá 16,000 heicteár d’fhiántas sléibhe agus foraoise anseo. Tá an tIonad Cuairteora suite ar Loch Bheithe thuaidh.

Músaem Chontae Dhún na nGall

Fad slí: 16km.

Tá an iarsmalann lonnaithe i dTeach an Mhaoir i dTeach na mBocht mar a bhíodh i Leitir Ceanainn (a tógadh in 1843), agus léiríonn an bailiúchán de níos mó ná 7,000 earra stair Dhún na nGall ón ré is luaithe go dtí an lá atá inniu ann.

Muilte Arbhair agus Lín an Mhuilinn Úir

Fad slí: 27km.

Ionad fíorspéisiúil ó thús an 19ú haois ina bhfuil foirgnimh atá 400 bliain d’aois, agus ceann de na rothaí uisce is mó atá i bhfeidhm in Éirinn.

Oidhreacht Cholmcille

Fad slí: 16km.

Insítear scéal Cholm Cille agus na Luath-Chríostaíochta in Éirinn trí shraith taispeántas agus painéal agus trí chur i láthair closamhairc.

Sráidbhaile Mhín an Lábáin

Sráidbhaile beag álainn í Mín an Lábáin nach bhfuil ach ocht míle ón mbaile is mó i nDún na nGall, Leitir Ceanainn.

Is féidir bia te, caife agus, níos deireanaí tráthnóna, pionta, a fháil ó cheachtar de na trí theach tábhairne ann. Má tá tú ag fanacht deireanach tráthnóna, bíonn ceol traidisiúnta á sheinm oíche Chéadaoin. Tá trí loch áille ardscéimhe timpeall ar an sráidbhaile. Is é buaicphointe na bliana Aonach bliantúil Mhín an Lábáin, ina mbíonn lear mór imeachtaí éagsúla.